PD 403

Łatwo mieszalny, ciekły, kationowy koagulant, składający się z wyważonej mieszaniny polimerów organicznych z solami glinu. Zastosowanie produktu pozwala na znaczne obniżenie dawek w porównaniu z klasycznymi koagulantami nieorganicznymi. Działa jako główny środek w procesie klarowania wody i obniżania objętości osadu. Środek odporny na chlor, efektywny w szerokim zakresie pH.