JANUS FL

JANUS FL jest to selektywny odczynnik do usuwania fluorków w ściekach wodnych.
Jest szczególnie wskazany we flokulacji wód pochodzących z procesów produkcji szkła, obróbki powierzchniowej stali nierdzewnej, produkcji półprzewodników, obróbki miedzi.