FLOC 752

FLOC 752 jest silnie kationowym polimerem o dużej masie cząsteczkowej, w postaci proszku. Znacznie zwiększa szybkość odwadniania osadu oraz wpływa na parametry suchej masy.  FLOC 752 znacznie poprawia retencje, redukuje osady wodne, jest skuteczny w niskich dawkach w zakresie pH 4,5-8,5.