ECOFLOC 7108

Kationowy koagulant o średniej masie cząsteczkowej, stosowany do oczyszczania ścieków generowanych przez zakłady przemysłowe. Składa się z gęstej mieszaniny składników aktywnych. Skuteczny w działaniu zarówno w ściekach organicznych, jak również nieorganicznych.
Może być z powodzeniem stosowany jako główny koagulant w przyzakładowych czyszczalniach pracujących przy wykorzystaniu flotatora. Ecofloc 7108 może być wykorzystywany również w procesach biologicznego oczyszczania z osadem czynnym. Jego działanie charakteryzuje redukcja substancji tłuszczowych w ściekach oraz znaczna poprawa klarowności wód oczyszczonych. Wykazuje się dużą skutecznością w oczyszczaniu ścieków z zakładów mleczarskich, mięsnych, cukrowni.