Block 01D

Penetrujący utrwalacz do odzysku cementu azbestowego.
Grunt neutralizujący związki azbestu na bazie żywic modyfikowanych w wodnej dyspersji.
Preparat jest stosowany podczas unieszkodliwiania produktów cementowo- azbestowych w przemyśle utylizacji azbestu.
Receptura opracowana w oparciu nowoczesne technologie. Preparat stworzony w celu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.