BIOCHIMICUS

Bakterie fotosyntetyzujące, zmniejszające objętość osadu oraz redukujące BZT i ChZT. Degradują szkodliwe substancje, takie jak azot amonowy, azotan, siarkowodór, poprawiając jednocześnie zdolności sedymentacyjne. Charakteryzują się znaczną redukcją odoru.