AT 740

Anionowy flokulant o dużej masie cząsteczkowej. AT 740 to flokulant o dużej masie cząsteczkowej w emulsji, stosowany w celu poprawy procesów oddzielania cząstek stałych od cieczy.
Działanie produktu:

  • poprawia proporcje w filtracji
  • powoduje powstanie osadu zwartego, łatwego do odwodnienia
  • jest skuteczny w szerokim zakresie pH
  • produkt płynny, łatwy w obsłudze
  • rozpuszcza się bezpośrednio w wodzie, bez pozostawiania grudek
  • skuteczny w małych dawkach